Vyplňte IČO a klepněte na tlačítko Automaticky vyplnit. Stažené údaje zkontrolujte, případně doplňte. Do kolonky Unikátní ID instalace vložte kód, přes který se budete přihlašovat do ETRISu. Toto ID může obsahovat pouze malá písmena, číslice a pomlčku.

Zadané údaje ještě jednou zkontrolujte a potvrďte tlačítkem Odeslat. Během několika minut obdržíte registrační email s instrukcemi, po kterém se již budete moci připojit do databáze.

Údaje o firmě

Instalace

Zadejte své označení, pod kterým budete v ETRISU evidováni. Budete se přes něj hlásit při kontaktu se servisním střediskem.
Může mít maximálně 20 znaků a obsahovat písmena i číslice.
Např. Pizzerie_Na_Kopecku.

Správce systému (uživatel)